Eindredactie Schrijfsels

Gedaan met onsamenhangende, moeilijk leesbare teksten waarbij je over elke zin struikelt. Ik herschrijf stroeve teksten tot heerlijk helder leesvoer. Zonder simplistisch te klinken. Dt-fouten en ander grammaticaal gespuis haal ik eruit. Na mijn eindredactie-behandeling ogen je teksten meteen een pak professioneler.

eindredactie voor groot publiek

Ik bewaak de stijl en toon van je teksten, de structuur, de taal en de spelling. En ik zorg voor een goede kop, intrigerende tussentitels en een lay-out die je lezer in de tekst trekt. Dat alles nauwgezet en volgens de stijl van jouw organisatie.

eindredactie voor moeilijke lezers

Moet je schrijven voor een laaggeletterd of anderstalig publiek? Dat is mijn specialiteit. Korte zinnen, eenvoudige woorden, haarscherpe uitleg. Zodat je lezer meteen weet waar die aan toe is.

hertalingen uit het Engels

Voor letterlijke vertalingen moet je niet bij mij zijn. Wel hertaal ik teksten van het Engels naar het Nederlands. In vlotte, leesbare zinnen, alsof ze in het Nederlands waren geschreven. Geen kromme vertalingen dus, No thinking of!